http://www.ravzagul34.tr.gg  
 
  MERHAMET VE İSLAM 17.01.2019 10:02 (UTC)
   
 

MERHAMET VE  İSLAM

MERHAMET

 http://www.sevde.de/islam_Ans/M/merhamet.htm

Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme
İnsanı başkalarına iyilik ve yardım etmeye yönlendiren
acıma duygusu
Tüm yaratılmışlara sevgi ile yaklaşma, onları kötülüklerden
koruma ve kurtarma, zor durumlarında yardım etme
bağışta bulunma, affetme gibi
iyi huy ve davranışların başlıca nedenidir
Kaynağı Allah'tır. İnsanlardaki merhamet
Allah'ın rahmet ve merhametinin bir tecellisi, bir yansımasıdır.

Allah'ın en önemli niteliklerinden birisi merhametidir
Bu niteliğini ifade eden Rahman ve Rahim adlarının
Kur'an'da Allah ve Rab adlarından sonra
en çok anılan adlar olması, Allah'ın merhamet niteliğinin
önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah bu niteliği
nedeniyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar
suçları affeder, peygamberler aracılığı ile insanlara
doğru yolu gösterir. Hz. Peygamber (s.a.s)'in
gönderilmesi, Kur'an'ın indirilmesi de Allah'ın merhametinin
bir sonucudur. O'nun rahmeti herşeyi kuşatmıştır
(el-A'raf, 7/156), merhametlilerin en merhametlisidir
(el-A'raf, 7/151) ve merhamet edenlerin en hayırlısıdır
(el-Mü'min, 23/109).

Hz. Peygamber (s.a.s), Allah'ın merhametinin büyüklüğünü
ve insanlardaki merhametin kaynağı olduğunu dile getirdiği
bir hadislerinde şöyle buyurur: "Allah merhametini yüz parçaya ayırdı
doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu
bir parçasını yeryüzüne indirdi
İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder
Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle
ayağını yavrusundan sakınır"
(Buhari, Edeb, 19, Müslim, Tevbe, 17).

Allah'ın merhamet niteliğinin bir sonucu olarak insanlara gönderilen
peygamberlerin en önemli özelliklerinden birisi de merhametli
olmalarıdır. Kur'an, âlemlere rahmet olarak gönderildiğini
(el-Enbiya, 21/107), Allah'ın rahmeti sayesinde
insanlara yumuşak davrandığını (Âl-u İmran, 3/159) belirttiği
Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu özelliğini şöyle açıklar:

"Ey mü'minler! And olsun ki, içinizden size sıkıntıya uğramanız
kendisine ağır gelen, size düşkün, mü'minlere şefkatli
ve merhametli bir peygamber gelmiştir" (et-Tevbe, 9/128).

Merhamet mü'minlerin de temel özelliklerindendir
Bu nedenle Kur'an mü'minlerin birbirlerine karşı
merhametli olduklarını belirtir (el-Fetih, 48/29)
Başka bir yerde de kurtuluşa eren
ahirette kitapları sağ ellerinden verilen mü'minlerin
nitelikleri sayılırken "Sonra inanıp birbirlerine
sabır tavsiye edenlerden, merhametli olmayı
tavsiye edenlerden olmaktır" (el-Beled, 90/17) buyurulur
Kur'an'ın bu tutumuna uygun olarak
Hz. Peygamber (s.a.s) de merhamet konusu üzerinde
önemle durmuş, teşvik etmiş, zaman zaman katı
ve acımasız davranan insanları uyarmıştır
Sözgelimi bir hadislerinde: "Merhamet etmeyene merhamet
edilmez" (Buhari, Edeb, 18) buyurmuştur
Diğer bir hadislerinde de insanın merhametinin
Allahın kendisine göstereceği merhametin nedeni olduğunu
şöyle belirtir: "İnsanlara merhamet etmeyen kimseyede
Allah merhamet etmez" (Müslim, Fezail, 66)
"Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler 
(Allah ve melekler) de size merhamet etsin"
(Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi, Birr, 16)
hadisi de aynı olguyu farklı biçimde yeniden vurgular.

slam'ın öngördüğü merhamet tüm yaratıkları içine
alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, kadınlar
yaşlılar, yetimler, kimsesizler, hastalar ve yoksullar
başta olmak üzere tüm insanlara merhamet göstermenin
yanısıra, diğer tüm canlılara da merhametli davranmak
mü'minlerin görevidir. Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce
"Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin"
(Müslim, Libas, 107) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s)
bir hadislerinde kötü yola düşmüş bir kadının
susuzluktan ölmek üzere bulunan bir köpeğe su verdiği için
Allah tarafından bağışlandığını (Buhâri, Şürb, 9, Edeb
27; Müslim, Selam,153, Cihad, 44), diğer bir hadisindede
kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden merhametsiz bir kadının
bu davranışı, nedeniyle cehenneme atılmayı hakettiğini
(Buhari, Edeb, 18, 27; Müslim, Fezail, 65) belirterek
merhametin insanlârla sınırlı olmadığını dile getirir
Hayvanlara iyi bakılıp beslenmesi (Ebu Davud, İsti'zan, 39)
zevk için dövüştürülmemesi (Ebu Davud, Cihad, 51
Tirmizi, Cihad, 30), nişan atılan hedefler yerine konulmaması
(Müslim, Sayd, 59), zevk için öldürülmemesi
(Nesai, Dahaya 42) yolundaki emirleride
İslam'ın bu konudaki kapsamlı bakışını yeterince ortaya koymaktadır.

Şamil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Facebook beğen
  Reklam
 
 
HTML KOD
 
HTML KOD
 
HTML KOD
Bugün 1 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=